Jezus powiedział:

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.
Nie bój się?

Widzimy, że w Biblii Jezus wielokrotnie powtarza:Nie bój się! Czy to jest w ogóle możliwe, żeby żyć w całkowitej wolności od strachu?


PEACEgiver

daję Ci POKÓJ


W ówczesnym świecie pokój często definiuje się jako brak wojny. Jezus natomiast mówi:

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.


 

Oczywiste jest, że Jezus mówi tutaj o pokoju innego rodzaju. Pokój nie oznacza z automatu każdego miejsca, gdzie nie ma wojny. Prawdziwy pokój, który daje Jezus oznacza życie bez jakiegokolwiek poczucia strachu lub zniechęcenia.Nie bój się


Widzimy, że w Biblii Jezus wielokrotnie powtarza: Nie bój się! Czy to jest w ogóle możliwe, żeby żyć w całkowitej wolności od strachu?


Pokój, który daje Jezus jest zapewnieniem, że bez względu na to, co dzieje się z nami i wokół nas, Bóg nadal ma wszystko pod kontrolą i zajmie się daną sytuacją tak, aby wyszła nam na dobre, jeśli tylko Mu zaufamy. To jest wewnętrzny pokój, który wpływa na nasze myśli, emocje i uczucia.

Z całą pewnością to, jak działa pokój Jezusa, oraz jak można odczuwać taki pokój w różnych trudnych sytuacjach jest ponad nasze zrozumienie. Sama doświadczyłam wewnętrznego pokoju, podczas gdy sytuacja, w której się znalazłam krzyczała do mnie: „Bój się o przyszłość. Jest taka niepewna. To nigdy nie ułoży się dobrze.” Ale mówiąc zupełnie szczerze, czasami w różnych sytuacjach odczuwam strach. Moje uczucia krzyczą tak głośno, że moje myśli idą w ślad za tym i tracę pokój, który dał mi Jezus. Mimo tego wiem, że jeśli tylko zwrócę się do Jezusa i skupię się na Nim, Jego pokój do mnie powróci. Choć często jest to dla mnie zmaganie. Ale pewne jest, że warto o niego walczyć, ponieważ pokój Jezusa jest niesamowity!Cena Pokoju


Pewnego razu Jezus wybrał się z przyjaciółmi w podróż łodzią. Płynęli na drugi brzeg wielkiego jeziora w Izraelu gdy po drodze zerwała się burza. Jezus spał w łodzi, podczas gdy Jego przyjaciół ogarniał coraz większy niepokój i strach. Gdy w końcu zbudzili Jezusa zapytali Go: „Nic cię nie obchodzi, że giniemy?” Wtedy Jezus wstał i przemówił do burzy: „Ucisz się!” Wcześniej Jezus powiedział swoim przyjaciołom, że wszyscy przepłyną na drugi brzeg i chciał, aby Mu zaufali i nie martwili się. Sądzę, że według Jezusa przeciwieństwem strachu jest pokój.Pokój w twoim życiu?

Jezus ma taki sam plan względem każdego z nas, jaki miał wobec przyjaciół, którzy byli z Nim w łodzi. On chce, żebyśmy Mu ufali i żyli odczuwając wewnętrzny pokój. Jego pokój ma moc, aby pokonać niepokój, zniechęcenie, depresję, zmartwienie i strach. Owszem, w życiu każdego z nas będą burze. Są one częścią naszego życia na ziemi. Niepokój i troska

Wielu ludzi zmaga się z obawami, niepokojem i troskami. Niektórzy przechodzą je ciężej od innych, ale wszyscy od czasu do czasu doświadczamy tego, że te uczucia w nas narastają. Trudno jest nam wtedy cieszyć się życiem. Niektórzy odczuwają strach w każdej chwili i każdego dnia. Inni tylko w konkretnych sytuacjach bądź spotykając się z konkretnymi osobami. Dla każdego z nas Jezus ma takie samo rozwiązanie. On daje pokój. Jezus jest pokojem, a Jego pokój jest jednym z Jego darów dla nas. Przyjmij dar pokoju, który oferuje Ci Jezus.Czy tęsknisz za prawdziwym pokojem?

Tylko Jezus może dać Ci prawdziwy pokój. Możemy próbować przekonywać samych siebie, że większa ilość pieniędzy lub przeprowadzka w inne miejsce automatycznie zapewni nam wewnętrzny, prawdziwy pokój. To może złagodzić presję strachu, ale na dłuższą metę, tylko pokój Jezusa może Cię całkowicie zaspokoić! Jezus jest Księciem Pokoju. Zatem gdy On staje się Panem Twojego życia, Pokój będzie panował w Twoim życiu.Pokój w sercu- jest czymś bardzo osiągalnym! Szukaj go!
Ten tekst jest oparty o następujące fragmenty Pisma świętego:


Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.
(Ewangelia św. Jana, rozdział 14, werset 27)I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz się! I ustał wicher i nastała wielka cisza.
(Ewangelia św. Marka, rozdział 4, werset 39)Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
(List do Filipian, rozdział 4, wersety 4-7)Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.
(Księga Izajasza, rozdział 9, werset 5)I rzekł do nich owego dnia, kiedy nastał wieczór: Przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz się! I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: Kim więc jest Ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne?
(Ewangelia św. Marka, rozdział 4, wersety 35-41)PEACEgiver
Pokój w sercu- jest czymś bardzo osiągalnym! Szukaj go!


Dowiedzieć się więcej!

you are Forgiven

HOPE in me

gratly LOVED

O: slowojezusa.pl

slowojezusa jest organizacją, której celem jest dzielenie się z ludźmi dobrą nowiną o Jezusie. Wierzymy, że każdy ma prawo dowiedzieć się o Jezusie i doświadczyć osobiście Jego miłości i troski w swoim życiu. Prawda jest taka, że jest tylko jedna droga do Boga, i jest nią Jezus!

Historie o Jezusie

W Biblii znajdziesz 4 księgi, które opisują życie Jezusa, gdy chodził po tej ziemi. Znajdziesz tam historie, które opowiedział, cuda, które uczynił i słowa mądrości, które przekazał swoim naśladowcom.
Te 4 księgi to:
Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

O Jezusie

Jezus przyszedł na tą ziemię jako czlowiek ponad 2000 lat temu. Żył 33 lata zanim został ukrzyżowany. Niektórzy mówią, że widzieli Go żywego po Jego śmierci. Miliony ludzi również twierdzą, że On dzisiaj również żyje i że mają z Nim codzienną żywą relację.

Kontakt

  • Phone:
    Leszek: (48) 691 398 764
  • E-mail:
    mail@slowojezusa.pl
  • Główne biuro:
    Kristiansand, Norway