Bogu zależy na Tobi
A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. (W imieniu Jezus)

przez Izajasza w Biblii

Masz we mnie NADZIEJĘ


W wypowiedziach Jezusa zapisanych w Biblii, nie widzimy zbyt często słowa nadzieja. Ale wszystko, co Jezus mówił, robił oraz to, jaki był dawało ludziom, których spotykał nadzieję na przyszłość.


 

Nasza przyszłość, zarówno to, co wydarzy się dzisiaj oraz to, co wydarzy się w naszym póƃniejszym życiu, jest dziedziną, której poświęcamy wiele uwagi. Co robić? Czego nie robić? Marzymy i planujemy. Rozważamy różne scenariusze i pracujemy nad tym, aby zminimalizować ryzyko i stratę. Czasami znajdujemy się w zupełnie beznadziejnej sytuacji. Nie mamy żadnej mocy, aby wpłynąć lub zmienić daną sytuację, choć będzie ona miała na nas potężny wpływ. Niektórzy mają postawę: „Co ma być, to będzie.” Taka postawa może być zarówno dobra jak i zła. Czy ludzie tego typu zrezygnowali z życia, usiedli i już nic ich nie obchodzi? Czy też robią wszystko, co możliwe, aby zmienić daną sytuację na swoją korzyść, a póƃniej oczekują, że sprawa będzie miała pozytywny obrót?  Nadzieja w życiu codziennym

 

 • Za każdym razem kiedy gdzieś wyjeżdżam, moje dzieci mają nadzieję, że przywiozę im prezent. One pokładają we mnie nadzieję, że spotka je coś dobrego.

 • Osoba, którą boli głowa może zażyć tabletkę w nadziei, że ona zmniejszy jej ból. Ta osoba, pokłada swoją nadzieję w tabletce.

 • Jakaś rodzina odkłada co miesiąc 200 euro w nadziei, że będzie ich stać na wyjazd wakacyjny w nadchodzące lato. Oni pokładają nadzieje w swoich pracodawcach oraz własnej umiejętności oszczędzania.

 • Ktoś obiecuje Ci, że w przyszłym miesiącu zabierze Cię na kolację, a Ty ufając tej osobie, zaczynasz oczekiwać na wspólne spotkanie oraz posiłek. Pokładasz nadzieję w słowach innej osoby.

Czym jest nadzieja?

Nadzieja jest oczekiwaniem pokładanym w przyszłości. To oczekiwanie jest na czymś oparte. Bardzo często na przeszłych doświadczeniach, tak jak moje dzieci doświadczyły tego, że przywoziłam im prezenty z wcześniejszych wyjazdów. Zatem wierzą one, że mamusia może i zrobi to samo kolejny raz. Czasami pokładamy nadzieje we własnych działaniach, które mają dać dobre efekty w przyszłości. Innym razem pokładamy ufność w tym, że inni ludzie dokonają dobrych wyborów, które będą miały na nas pozytywny wpływ, lub po prostu, że dotrzymają danego słowa!Ludzkie nadzieje

Pokładanie ufności w ludzkich zdolnościach i sile może być zawodne. Mogą wydarzyć się różne rzeczy i dana sytuacja może się zmienić. Zdarzają się wypadki, żałujemy czegoś, a czasem nawet odkrywamy, że to, co kiedyś uważaliśmy za najlepsze rozwiązanie już nim nie jest. Zatem zmiana tak naprawdę jest czymś lepszym.Korzyści płynące z nadziei

Oczekiwanie na różne rzeczy takie, jak wydarzenie, prezent, niespodzianka, lub rzecz, której pragniemy, za którą tęsknimy i o której marzymy jest dobre. To napełnia nasze życie radością i ekscytacją. Daje powody do życia. Powody, aby nie ustawać w pracy, którą wykonujemy. Nadzieja i oczekiwania wobec przyszłości mają dobry lub negatywny wpływ na nastrój większości ludzi. Ponieważ niektórym ludziom w pewnych sytuacjach trudno jest żywić nadzieję na dobre i korzystne rozwiązanie. Boimy się egzaminu. Nasz ukochany poważnie zachorował. Utrata pracy może spowodować poważną negatywną zmianę w życiu całej rodziny.Rzeczywistość życia

życie to mieszanka różnego rodzaju sytuacji. Przechodzimy przez niesamowite i dobre chwile, ale również ciężkie, trudne, a czasem okropne sytuacje. Jezus doświadczył różnego rodzaju sytuacji życia codziennego, kiedy chodził po ziemi. Był głodny. Jako dziecko musiał wraz z rodzicami uciekać do Egiptu, aby ratować swoje życie. Jego przyjaciele umarli. Ludzie Go nienawidzili, i mówili Mu o tym prosto w twarz. Został zdradzony, aż do śmierci.Życie Jezusa

Życie Jezusa było mieszanką burz i przyjaƃni. Przez jednych był kochany, a przez innych nienawidzony. Mimo tego, Jezus oferował miłość, przyjaƃń i nadzieję każdemu, kogo spotkał.„Inna” perspektywa

Jezus znosił te wszystkie trudne i ciężkie sytuacje ze spokojem i dobrą postawą. Naprawdę wierzę, że mógł to zrobić ponieważ był w stanie zobaczyć pełen obraz danej sytuacji. Został posłany z nieba na ziemię. On wiedział, czym jest wieczność. Wiedział, że jest inny, ponadnaturalny wymiar, który jest realny. Niebo jest realne.  Musimy pokładać naszą nadzieję w Jezusie

Nawet jeśli Jezus nie używał zbyt często słowa “nadzieja”, to z całą pewnością mówił wiele na temat nieba i życia wiecznego. Teraz rzucam Ci wyzwanie, abyś uwierzył w słowa Jezusa na temat nieba i piekła. Bożym planem dla żadnego człowieka nie było to, aby trafił do piekła. Niebo jest domem, w którym Jezus przygotowuje miejsce dla nas ludzi. Musimy uwierzyć w słowa Jezusa, zaufać i uwierzyć w Niego. Ponieważ każdy, kto wierzy w Jezusa może być pewien, że nadzieja dobrego życia tu na ziemi oraz wiecznego życia w niebie, któregoś dnia stanie się rzeczywistością. Każdy wierzący ma przed sobą dobre rzeczy, bez względu na to, na co wskazuje jego obecna sytuacja życiowa. Miliony wierzących żyje w ekstremalnie trudnej sytuacji doświadczając prześladowania, choroby, niedostatku, a mimo to odczuwają olbrzymią radość i pokój. Oni uchwycili „inną” perspektywę.Bóg ma wszystko pod kontrolą

Doświadczanie sytuacji, w której wszystko wygląda beznadziejnie jest wyzwaniem. Nie masz żadnej kontroli nad tym, jak to się zakończy i nie masz żadnej mocy, aby wpłynąć pozytywnie na daną sytuację. Nie dostrzegasz żadnego dobrego rozwiązania. Jedną z rzeczy, która sprawia, że Bóg jest tak wyjątkowy jest to, że On widzi wszystko. Przeszłość, teraƃniejszość, a nawet przyszłość. On widzi jakie będzie zakończenie problemu, podczas gdy Ty jesteś w samym jego środku. On obiecał, że będzie we wszystkim prowadził i pomagał swoim dzieciom, zatem powinniśmy położyć naszą nadzieję w Nim. 

Jezus powiedział o Bogu następującą rzecz: Jeśli jesteście głodni i prosicie Go o chleb, to czy On da wam kamień? On jest dobrym Ojcem, który daje dobre rzeczy tym, którzy Go proszą.  Bogu zależy na Tobie

Istnieje dobry Bóg, któremu na Tobie zależy. Posiada On moc i władzę, aby wpłynąć na Twoje życie, jeśli Mu na to pozwolisz. To nie wydarzy się ot tak, losowo i automatycznie. Musisz Mu się poddać i pozwolić, aby Cię zmieniał i prowadził. Bóg jest dżentelmenem. On nigdy nie wejdzie w Twoje życie na siłę. To Twoja decyzja. Złe rzeczy dzieją się, ponieważ wszyscy ludzie mają wolną wolę. Czasem robią to celowo. A czasem jest to efektem pasma wydarzeń, nad którym nikt osobiście nie miał kontroli. Ludzie zarządzają swoim życiem w oparciu o swój system wartości, marzenia, pragnienia i zdolności. W ten, czy inny sposób wszyscy przeplatamy się ze sobą. Gdy ktoś poddaje się Bogu, zaczyna wierzyć w Jezusa i pokładać w Nim swoją nadzieję, wszystko się zmienia. Nagle Bóg może zacząć działać i pociągać za sznurki, które mają wpływ na życie tej osoby. Ta osoba doświadczy nowego rodzaju nadziei, ponadnaturalnej nadziei, która wprowadza pozytywne zmiany w życie tu i teraz oraz daje zapewnienie życia wiecznego w niebie.


Czy nadszedł dla Ciebie czas, abyś zmienił kierunek swojego życia i zaczął podążać za Jezusem?Ten tekst jest oparty o następujące fragmenty Pisma świętego:A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. (W imieniu Jezus)
(Ewangelia św. Mateusza, rozdział 12, werset 21)Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
(Ewangelia św. Jana, rozdział 3, werset 15)Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy.
(Ewangelia św. Mateusza, rozdział 7, wersety 9-12)Wtedy powie i tym po lewicy: Idƃcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom... I odejdą ci na kaƃń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
(Ewangelia św. Mateusza, rozdział 25, wersety 41 i 46)A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
(Ewangelia św. Mateusza, rozdział 28, werset 18)

HOPE in me
Musimy pokładać naszą nadzieję w Jezusie.


Dowiedzieć się więcej!

now and FOREVER

always FAITHful

PEACEgiver

O: slowojezusa.pl

slowojezusa jest organizacją, której celem jest dzielenie się z ludźmi dobrą nowiną o Jezusie. Wierzymy, że każdy ma prawo dowiedzieć się o Jezusie i doświadczyć osobiście Jego miłości i troski w swoim życiu. Prawda jest taka, że jest tylko jedna droga do Boga, i jest nią Jezus!

Historie o Jezusie

W Biblii znajdziesz 4 księgi, które opisują życie Jezusa, gdy chodził po tej ziemi. Znajdziesz tam historie, które opowiedział, cuda, które uczynił i słowa mądrości, które przekazał swoim naśladowcom.
Te 4 księgi to:
Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

O Jezusie

Jezus przyszedł na tą ziemię jako czlowiek ponad 2000 lat temu. Żył 33 lata zanim został ukrzyżowany. Niektórzy mówią, że widzieli Go żywego po Jego śmierci. Miliony ludzi również twierdzą, że On dzisiaj również żyje i że mają z Nim codzienną żywą relację.

Kontakt

 • Phone:
  Leszek: (48) 691 398 764
 • E-mail:
  mail@slowojezusa.pl
 • Główne biuro:
  Kristiansand, Norway